ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံပြု အချက်အလက်များ

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံပြု အ...
  4. အပိုင်း (၄) ကျောင်းကျန်းမ...
  5. (၅) ကျောင်းကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း

(၅) ကျောင်းကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း

ကျောင်းသားလူငယ်များ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ပညာသင်ကြားလေ့လာနိုင်စေရန်အတွက် ကျောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။

ကျောင်းသားလူငယ်များအား ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်အတွင်း အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် ကျောင်းကျန်းမာရေး စစ်ဆေးကုသပေးခြင်းဖြင့်

(၁) ကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေသော (ဥပမာ-သွားနှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေး၊ စိတ်ကျန်းမာရေး၊ မျက်စိကျန်းမာရေး စသည်ဖြင့်) ကျောင်းသား လူငယ်များကို စောစီးစွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီး ဆေးကုသမှုပေးနိုင်ခြင်း၊ လိုအပ်ပါက ဆက်လက်ညွန်းပို့၍ ဆေးကုသမှု ခံယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၂)ရှိသင့်သည့် ကိုယ်ခန္ဓာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် စံနှုန်းမကိုက်ညီသော ကျောင်းသားများအား တွေ့ရှိနိုင်ပြီး လိုအပ်သော အာဟာရ အထောက်အပံ့နှင့် အာဟာရပညာပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။