ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံပြု အချက်အလက်များ

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံပြု အ...
 4. အပိုင်း (၆) မိခင် နှင့် မ...
 5. ကိုယ်ဝန်သွားပြသည့်အခါ အောက်ပါအချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မည်။

ကိုယ်ဝန်သွားပြသည့်အခါ အောက်ပါအချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မည်။

ပထမအကြိမ်ကိုယ်ဝန်(၄)လအတွင်း စောနိုင်သမျှစောစော

 • ကိုယ်ဝန်ရာဇဝင်မေးခြင်း
 • အထွေထွေကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း
 • သွေးပေါင်ချိန်ပေးခြင်း
 • ကိုယ်အလေးချိန် ချိန်ပေးခြင်း
 • သွေးအားနည်းခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပေးခြင်း
 • ဆီးစစ်ပေးခြင်း
 • ဆစ်ဖလစ်ရောဂါပိုးအတွက်သွေးစစ်ပေးခြင်း
 • တီဘီရောဂါ လက္ခဏာ ရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်း
 • ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ခင်ပွန်းအား နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးခြင်း နှင့် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ (HIV)ပိုး ရှိ/မရှိ သွေးစစ်ဆေးပေးခြင်း
 • မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ်ထိုးပေးခြင်း
 • သံဓာတ်ဖောလိတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေး နေ့စဉ်သောက်ရန်ပေးခြင်း
 • ကျန်းမာရေးပညာပေးခြင်း (ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာဟာရ၊ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်း၊ သားဆက်ခြားခြင်းစသည်ဖြင့်) ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်၊ မွေးဖွားစဉ်၊ မွေးဖွားပြီး ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော အန္တရာယ်လက္ခဏာများ အသိပေးခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက် မှုကို သတ်မှတ်ထားသည့် အကြိမ်အရေအတွက်အတိုင်း ခံယူရန် အားပေးခြင်းနှင့် အကျိုးရလဒ်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း
 • မိခင်ကလေးကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ဖြည့်စွက်ပေးခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် (ကိုယ်ဝန် ၆လ – ၇လအတွင်း)

 • သွေးပေါင်ချိန်ပေးခြင်း
 • ကိုယ်အလေးချိန် ချိန်ပေးခြင်း
 • ဆီးစစ်ပေးခြင်း
 • သံဓာတ်ဖောလိတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေး နေ့စဉ်သောက်ရန်ပေးခြင်း
 • သန်ချဆေးပြား တစ်ကြိမ်သောက်ရန် ပေးခြင်း
 • မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယအကြိမ်ထိုးပေးခြင်း
 • မွေးဖွားရန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
 • မိခင်ကလေးကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ဖြည့်စွက်ပေးခြင်း

တတိယအကြိမ်ကိုယ်ဝန်(၈)လတွင်

 • သွေးပေါင်ချိန်ပေးခြင်း
 • ကိုယ်အလေးချိန် ချိန်ပေးခြင်း
 • ကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်ပေးခြင်း
 • ဆီးစစ်ပေးခြင်း သွေးအားနည်းခြင်း ရှိ/မရှိသွေးစစ်ပေးခြင်း
 • ဆစ်ဖလစ်ရောဂါပိုးအတွက် သွေးစစ်ပေးခြင်း
 • တီဘီရောဂါ လက္ခဏာရှိ /မရှိမေးမြန်းခြင်း
 • သံဓာတ်ဖောလိတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေး နေ့စဉ်သောက်ရန်ပေးခြင်း
 • မိခင်ကလေးကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ဖြည့်စွက်ပေးခြင်း

စတုတ္ထအကြိမ်(ကိုယ်ဝန် ၉လ တွင်)

 • သွေးပေါင်ချိန်ပေးခြင်း
 • ကိုယ်အလေးချိန် ချိန်ပေးခြင်း
 • ကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်ပေးခြင်း
 • ဆီးစစ်ပေးခြင်း
 • သံဓာတ်ဖောလိတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေး နေ့စဉ်သောက်ရန်ပေးခြင်း
 • ဗီတာမင်ဘီဝမ်းဆေးပြား သောက်ရန်ပေးခြင်း
 • မွေးဖွားခါနီး လက္ခဏာများ အသိပေးခြင်း
 • မွေးဖွားမည့်ခန့်မှန်းရက်ထက် တစ်ပတ်ကျော်ပါက ကျန်းမာရေးဌာနသို့ သွားရောက်ပြသရန် အကြံပြုခြင်း မိခင်ကလေးကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ဖြည့်စွက်ပေးခြင်း
 • မွေးဖွားပြီးပြီးခြင်း (၁)နာရီအတွင်း မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရန်နှင့် ကလေးအသက်(၆)လအထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းသာ တိုက်ကျွေး သင့်ကြောင်းကို အသိပညာပေးခြင်း
 • မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများကိုလည်း သိရှိအောင် အသိပညာပေးခြင်း