ကျေးဇူးတင်လွှာ

ပြည်သူလူထုအတွင်း မှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များကို တပြေးညီရရှိစေရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံပြုအချက်အလက်များ” (Standardized Messages on Health) စာအုပ် ကို (၂၀၁၇)ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့တွင် ရေးသားပြုစုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အဆင့်ဆင့်ညှိနှိုင်းခြင်း၊…

Continue Reading →