၁-၅။ မွေးကင်းစ မေးခိုင်ရောဂါ

မေးခိုင်ရောဂါသည် မြေကြီးထဲရှိ မေးခိုင်ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ကူးစက်ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားပါသည်။ မွေးကင်းစကလေးငယ်များတွင် မွေးဖွားစဉ် မသန့်ရှင်းသောနေရာများတွင် မွေးဖွားခြင်း၊ ချက်ကြိုးဖြတ်ရာတွင် မသန့်ရှင်းသောကိရိယာများ အသုံးပြုခြင်း၊ မသန့်ရှင်းသောပစ္စည်းများ အသုံးပြု၍ ချက်တိုင်ကို ဆေးထည့်ခြင်းနှင့် ကလေးမွေးဖွားစဉ် မွေးဖွားပေးသူ၏လက်များ သန့်ရှင်းမှုမရှိ ခြင်းများကြောင့်…

Continue Reading →