ပုံမှန် ကာကွယ်ဆေးထိုး၊​ ဆေးတိုက်ခြင်း အစီအစဉ်

ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ပြည့်ရရှိရန် မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူများက ကလေးငယ်များအား ကာကွယ်ဆေးထိုးစုရပ်များသို့ မပျက်မကွက် ခေါ်ဆောင်လာရပါမည်။ ကလေးများ၏ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံထားခြင်း အခြေအနေကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ကာကွယ်ဆေးထိုးမှတ်တမ်း ကတ်ပြား များကို မပျောက်ပျက်အောင် သေချာစွာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး ကလေးကို…

Continue Reading →

အပိုင်း(၂) တိုးချဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်း

ကာကွယ်ဆေးဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သောဦးတည်ရောဂါများနှင့် ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတိုက်ကျွေးခြင်းအစီအစဉ်များ ၁။ ကာကွယ်ဆေးဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သောဦးတည်ရောဂါများ၊

Continue Reading →