ပြည်သူလူထုကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရေးအတွက် နိုင်ငံတော်၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသည် အင်အား တောင့်တင်းစွာ ရှိနေရန်လိုအပ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကျန်းမာရေး သမိုင်းကြောင်းသည်လည်း လွတ်လပ်ရေးရပြီး ကာလတွင် ကျေးလက်ဒေသများသို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လွှမ်းခြုံစေရေးအတွက် ကြိုးပမ်းချက်များ၊ ပဏာမကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလမ်းစဉ် ထောင်စုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်များစသဖြင့် အဆင့်ဆင့် တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ နည်းပညာနှင့်အခေါ်အဝေါ်များ ပြောင်းလဲသော်လည်း ကျန်းမာရေးအသိပညာ မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များကို ကျန်းမာရေးစီမံချက်အသီးသီးက ပြည်သူလူထုအတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်သည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရာတွင် မှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး တပြေးညီ စံထားအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် “ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစံပြုအချက်အလက်များ” စာအုပ်ကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ အစဉ်တစိုက် တိုက်တွန်းအားပေးမှု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေး အသိပညာမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲနှင့် ဗဟိုအဆင့်စီမံချက် အသီးသီးတို့၏ ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းမှု၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာနများ၊ ဆေးတက္ကသိုလ်များ၏ ဖြည့်စွက် အကြံပြုချက်၊ UNICEF အဖွဲ့ ၏ ပံ့ပိုးမှုတို့ဖြင့် (၂၀၁၇) ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ပြုစုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု များအတွက် ဝမ်းမြောက်စွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ပြည်သူလူထုအတွင်း ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အခြေခံကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ၊ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့ အစည်းများ တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့များ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့များသည် ကျန်းမာရေး အသိပညာမြှင့်တင်ရေးအတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို မှီငြမ်းကိုးကားနိုင်မည့် ပြဋ္ဌာန်း စာအုပ်သဖွယ် အသုံးပြုနိုင်ပါရန် လေးစားစွာ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

(ဒေါက်တာသာထွန်းကျော်)

ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန